Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ilości

Trochę, kilka, wiele albo wcale. Ważnym aspektem znajomości języka angielskiego, jest umiejętność opisywania ilości. By nauczyć się to robić, konieczna jest znajomość różnic pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi (jeżeli nie jesteś pewien, że je znasz to kliknij tutaj Policzmy się z angielskim – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne)

much – dużo

Much używamy wyłącznie do rzeczowników niepoliczalnych. Możemy używać go w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach.

 • I have much time. (Mam dużo czasu.)
 • How much money do you have? (Ile masz pieniędzy?/Jak dużo masz pieniędzy?)
 • I don’t have much money in my wallet. (Nie mam dużo pieniędzy.)

many – dużo, wiele

Many stosujemy wyłącznie do rzeczowników policzalnych. Możemy używać go w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach.

 • I have many books. (Mam wiele książek)
 • How many flowers do you have? (Ile masz kwiatów?)
 • I don’t have many dogs. (Nie mam wielu psów.)

some – trochę, jakiś

Some możemy traktować jako ilość nieokreśloną. Używamy tego przy rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych, w zdaniach twierdzących i pytających.

 • I have some time. (Mam trochę  czasu.)
 • I have some flowers. (Mam jakieś kwiaty./Mam trochę kwiatów.)
 • Can you lend me some money? (Pożyczysz mi trochę pieniędzy?)
 • Can you lend me some books? (Pożyczysz mi jakieś książki?)

any – jakiś/żadne

Można stosować to policzalnych i niepoliczalnych. Any w zdaniach przeczących zamienia się na “żadne” i nie występuje w zdaniach twierdzących.

 • Do you have any money? (Masz jakieś pieniądze?)
 • Do you have any books? (Masz jakieś/jakiekolwiek książki?)
 • I don’t have any money! (Nie mam żadnych pieniędzy!)
 • I don’t have any books! (Nie mam żadnych książek!)

little – niewiele

Little stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, kiedy mówimy, że czegoś jest niewiele. Stosujemy tylko w zdaniach twierdzących.

 • I have little money. – Mam mało pieniędzy.

a little – trochę

Również do niepoliczalnych, ale dodanie a sprawia, że z mało mamy trochę. Stosujemy w zdaniach twierdzących i pytaniach.

 • I have a little soup.  (Mam trochę zupy.)
 • Have you got a little free time? (Masz trochę czasu?)

few – niewiele

Stosujemy do policzalnych. Stosujemy tylko w zdaniach twierdzących.

 • I have few friends. (Mam niewielu przyjaciół.)

a few – trochę, kilka

Również do policzalnych. Stosujemy w zdaniach twierdzących i pytaniach.

 • I have a few friends. (Mam paru przyjaciół)
 • Have you got a few books to give to charity? (Masz kilka książek, żeby oddać na cele dobroczynne?)

Ważne! Choć w naszych głowach trochę to może być tyle samo co niewiele, to różnica pomiędzy little i a little i few i a few jest taka, że a little i a few są z reguły łączone z pozytywną wiadomością. Mam kilku przyjaciół  🙂 Mam trochę zupy  🙂 , ale już Mam mało pieniędzy  😥 i Mam niewielu przyjaciół 😥

a lot – dużo

Słowo uniwersalne i pasuje do policzalnych i niepoliczalnych. Stosujemy we wszystkich typach zdań.

 • I have a lot of money.
 • I have a lot of books.
 • I don’t have a lot of dogs.
 • I don’t have a lot of furniture.
 • Do you have a lot of cats?
 • Do you have a lot of soup?

Spójrz na tabelkę. Jest ona podsumowaniem wszystkiego o czym było tu mówione.

Sprawdź czy wszystko zrozumiałeś. Czasami więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.


Spodobało się? Chcesz więcej, zapraszamy do innych wpisów z bezpłatnymi materiałami.

Jeżeli chcesz usystematyzować naukę i zyskać jeszcze lepsze efekty dołącz do kursu online.

Powiązane artykuły