20 najważniejszych phrasal verbs

Przychodzimy dzisiaj do was z dawką 20 najważniejszych phrasal verbs po angielsku, które zdecydowanie każdy powinien znać. Zobacz jakie to, przeczytaj przykłady i zrób ćwiczenie żeby utrwalić. Zaczynamy:

1. carry on – kontynuować

Even though I failed, I carried on with my work. Eventually, the success came. – Choć poniosłem porażkę, kontynuowałem wykonywanie pracy. W końcu przyszedł sukces.

2. fall apart – rozpaść się

The car fell apart minute after I paid for it. – Samochód rozpadł się minutę po tym jak za niego zapłaciłem.

3. find out – dowiedzieć się, odkryć

She found out that her husband had cheated on her. – Odkryła, że jej mąż ją zdradzał.

4. get out – wysiadać, opuścić, uciekać

The murdurer got out of prison. – Morderca uciekł z więzienia.

I’m getting out of the car. – Wysiadam z samochodu.

5. get up – wstawać

I get up at six every day. – Codziennie wstaję o 6.

6. get along – dogadywać się

Me and my step-dad really get along. Who would have though! – Ja i mój ojczym naprawdę dobrze się dogadujemy. Kto by pomyślał.

7. give up – poddać się

I give up, I will never pass this exam. – Poddaję się, nigdy nie zdam tego egzaminu.

8. get over – dojść do siebie

Slowly I’m getting over this breakup. – Powoli dochodzę do siebie po tym zerwaniu.

9. go back – wracać

I went to Australia last year and finally I’m going back home. – Wyjechałam do Australii w zeszłym roku i teraz nareszcie wracam do domu.

10. go out – wychodzić

Are you going out tonight? We’re going to clubs. – Wychdzisz gdzieś wieczorem. My idziemy do klubów.

11. look for – szukać

I am looking for a toilet. Can you show me the direction? – Szukam toalety. Możesz wskazać mi kierunek?

12. look after – opiekować się

My brother is 5 so sometimes I look after him when out parents are gone. – Mój brat ma 5 lat, więc czasem się nim opiekuję gdy rodziców nie ma.

13. look forward to – oczekiwać, nie móc się doczekać

We’re going to Disneyland next week. My son is really looking forward to it. – Jedziemy do Disneylandu za tydzień. Mój syn już nie może się doczekać.

14. make up – wymyślić się

There are no pink elephants. You made it up! – Nie ma żadnych różowych słoni. Wymyśliłeś to!

15. put up with – znosić

My new co-worker is really bosy. I can’t put up with his behaviour. – Mój nowy współpracownik strasznie się rządzi. Nie mogę znieść tego jego zachowania.

16. put aside – odłożyć

He gave me a bar of chocolate but I put it aside. I was on a diet. – Dał mi tabliczkę czekolady, ale ja ją odłożyłam na bok. Byłam na diecie.

17. take back – wycofać, cofać

I said you’re fat when I was drunk? I take it back, of course you’re not! – Powiedziałem, że jesteś gruba kiedy byłem pijany? Cofam to, oczywiście, że nie jesteś!

18. take over – przejąć

The evil powers took over the world. – Złe moce przejęły świat.

19. turn out – okazać się

It turned out, that there actually were pink elephants. They were painted for April’s Fool. – Okazało się, że faktycznie były różowe słonie. Zostały pomalowane na Prima Aprilis.

20. work out – trenować, rozpracować

I work out every day at the gym. – Trenuję codziennie na siłowni.

It was really diffcult question but I worked it out. – To było bardzo trudne pytanie, ale je rozpracowałam.

Spodobało się? Chcesz więcej, zapraszamy do innych wpisów z bezpłatnymi materiałami.

Jeżeli chcesz usystematyzować naukę i zyskać jeszcze lepsze efekty dołącz do kursu online.

Powiązane artykuły