Reported speech – coś ty powiedział?

Reported speech to mowa zależna. Mowy zależnej używamy, kiedy chcemy opowiedzieć co powiedział ktoś inny, nie cytując go. Opanowanie mowy zależnej jest bardzo ważnym krokiem w uczeniu się języka angielskiego, gdyż otwiera wiele drzwi w konwersacjach.

Zdania twierdzące

Tomek powiedział: “Jestem dziwny.”  – Tomek powiedział, że jest dziwny.

Przy tworzeniu mowy zależnej po polsku, niewiele się zmienia jeżeli chodzi o czasy. Czas teraźniejszy z wypowiedzi Tomka pozostaje czasem teraźniejszym we wspomnieniach tej wypowiedzi.

Po angielsku nie będzie tak łatwo. Kluczową rzeczą, którą trzeba zapamiętać jest następstwo czasu. Oznacza to, że zawsze będziemy cofać czas o jeden.

Spójrzcie:

Tom said: “I am pretty.” – Tom said (that)* he was pretty.

* używanie that jest opcjonalne

Z czasu teraźniejszego Present Simple zrobił się czas przeszły Past Simple. Ważne jest, żeby zapamiętać, jakie czasy zmieniają się na jakie. Tabelka powinna wam rozjaśnić sytuację.

Spójrz na więcej przykładów i przeanalizuj jak zmieniają się czasy:

Nicki: I don’t want to go to school!
Nicki said (that) she didn’t want to go to school.

Mr. and Mrs. Brown: We had a lovely weekend in Spain.
Mr. and Mrs. Brown said (that) they had had a lovely weekend in Spain.

A child: I will do this homework in the evening, I promise.
– A child promised (that) it would do the homework in the evening.

Zdania pytające

Jeżeli chcemy opowiedzieć o tym, że ktoś o coś pytał, postępujemy następująco:

“Am I pretty?” – asked Tom. – Tom asked IF he was pretty.

Tak jak widzicie, żeby opowiedzieć o zadanym pytaniu, należy dodać słowo if  i dalej już podążać za znaną nam zasadą jednego czasu wstecz.

Ważne! Choć opowiadamy o pytaniu, to zdanie ma normalny szyk – nie inwersję.

Spójrzcie na więcej przykładów:

“Is she drunk?” – asked her mom. – Her mom asked if she was drunk.

“Are you serious?” – asked my parents. – My parents asked me if I was serious.

If dodajemy kiedy na pytanie możemy odpowiedzieć tak albo nie. Jeżeli pierwotnie pytanie posiada już słowa pytające takie jak “kto”, “gdzie”, “kiedy”, wtedy if nie dajemy.

“When does this train leave?” – asked a lady.
A lady asked when the train left.

“Where have you been?” – my mum asked me.
– My mum asked me where I had been.

Zmiana czasu i miejsca

Często opowiadamy coś po czasie, dlatego potrzebne nam są zamienniki dla niektórych słów.

Jeżeli, ktoś powiedział “Pójdę dzisiaj do sklepu.” to jeżeli po tygodniu będziemy o tym opowiadać, to nie powiemy “On powiedział, że pójdzie dzisiaj do sklepu”, bo to było tydzień temu. Dlatego właśnie potrzebujemy zaimków zmiany czasu i miejsca.

  • yesterday – the day before
  • tomorrow – the next day
  • here – there
  • now – then

Przykłady:

“I am going to school now.” – She said she was going to school then.

“I have lived here for 5 years.” – He said he had lived there for 5 years. (ponieważ najpewniej nie stoimy w tym miejscu, gdzie on mieszkał i dla nas to nie jest “here”)

“I am going to quit today!” – He said he was going to quit that day. (jeżeli opowiadamy to co najmniej dzień później; jeżeli mówimy o tym nadal tego samego dnia to może być “today”)

Sprawdź czy wszystko jasne robiąc przykłady i klikając “check”:


Spodobało się? Chcesz więcej, zapraszamy do innych wpisów z bezpłatnymi materiałami.

Jeżeli chcesz usystematyzować naukę i zyskać jeszcze lepsze efekty dołącz do kursu online.

Powiązane artykuły