Mówienie o przyszłości – will vs. going to

Dzisiaj coś dla osób, które lubią myśleć o przyszłości, a czasem nie wiedzą jak. Future Simple i konstrukcja „to be going to” są najczęściej wykorzystywanymi sposobami wyrażania planów albo przewidywania przyszłości. Często jednak uczącym zaciera się granica pomiędzy znaczeniem „will” a „going to”. Sprawdź kiedy ich używamy i na spokojnie planuj przyszłość.

Future Simple

osoba + will + czasownik + reszta zdania

Używamy przy:

 • spontanicznych decyzjach
  I know, I will go to Spain this weekend!
 • przyszłych wydarzeniach, które uważamy za pewne
  Of course, I will marry you!
 • proszeniu o pomoc
  Will you help me with dinner?
 • przy składaniu obietnic albo gróźb
  I promise, I will come tomorrow.
  I will never talk to you again!

“to be going to”:

osoba + to be + going to + czasownik + reszta zdania

Używamy przy:

 • przedstawianiu swoich zamiarów
  I am going to visit my parents tomorrow.
 • wnioskach płynących z obserwacji
  (A barking dog is approaching a baby) Oh no, it’s going to bite a baby!

Zobacz jak zmienia się znaczenie, gdy używamy konkretnej konstrukcji:

 • I know, I will go to Spain this summer! (pomysł dopiero się zrodził, jest spontaniczny)
 • I am going to go to Spain this summer. (pomysł jest ugruntowany w głowie, zaplanowany)
 • Will you help me? (prośba o pomoc)
 • Are you going to help me? (wyrzut, masz w ogóle w zamiarze mi pomóc?)
 • They will buy a house in March. (kupią dom, to pewne)
 • They are going to buy a house in March. (mają w zamiarze kupić dom, nie jest to jednak pewne na 100%)

Sprawdź czy wszystko dobrze zapamiętałeś. Wypełnij luki i kliknij “check’

Spodobało się? Chcesz więcej, zapraszamy do innych wpisów z bezpłatnymi materiałami.

Jeżeli chcesz usystematyzować naukę i zyskać jeszcze lepsze efekty dołącz do kursu online.

Powiązane artykuły