Test potwierdzający poziom angielskiego B2

90,00 

– zaliczenie testu, potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2
– na końcu testu pojawią się dodatkowe pytania (otwarte) , na które także trzeba odpowiedzieć i przesłać do oceny
– po zaliczeniu testu i pytań dodatkowych na co najmniej 80 %  pojawi się możliwość pobrania imiennego certyfikatu, potwierdzającego znajomość angielskiego na poziomie B2

 

-
+

Kategoria: